Eén Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan

In de provincies Noord-Holland en Flevoland zijn vijf Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV's) werkzaam, die ieder verantwoordelijk zijn voor de opvang van slachtoffers bij rampen en grote ongevallen. Vijf RAV's, met vijf procedures die net even anders waren. Het Grootschalige Geneeskundige Bijstand-model, een initiatief van Ambulancezorg Nederland, was de aanleiding om met betrokken partijen in de verschillende veiligheidsregio's een stap verder te gaan en gewondenspreiding bovenregionaal te gaan organiseren.

De GHOR en de twee netwerken acute zorg in de regio, maakten de samenwerking compleet. Een succesvolle samenwerking, want het Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan werd door het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) op 16 juni jl. formeel vastgesteld. Provinciale nuchterheid gecombineerd met Amsterdamse bravoure bleken elkaar goed aan te vullen. De betrokkenen vertellen vol enthousiasme over het belang van het plan en waar voor hen de belangrijkste accenten liggen. Met elkaar geven zij een volledig beeld van het Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan; qua schaalgrootte het eerste in Nederland.

Kijk in de rechter zijbalk voor het hele artikel.

RAV's Noord-Holland en Flevoland komen met één bovenregionaal gewondenspreidingsplan