Bestuurlijke workshop Regionaal Crisisteam Zorg Amsterdam-Amstelland

Op 18 september heeft het GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland een bestuurlijke workshop georganiseerd voor het Regionaal Crisisteam Zorg (RCZ). In het RCZ zijn de bestuurders vanuit de ziekenhuizen, ambulancediensten, GGD’en, huisartsenposten en care-instellingen uit de regio vertegenwoordigd. Het RCZ komt bij elkaar als de zorgcontinuïteit in de regio in het geding komt, waarbij afstemming tussen alle zorginstellingen/ ketenpartners vereist is. Mede naar aanleiding van een eerdere oefening, waar de vergadering van het RCZ niet geheel naar verwachting was verlopen, is deze bestuurlijke workshop geïnitieerd om met elkaar concrete afspraken te maken over het RCZ-overleg.

Het doel van de workshop was om tot een gezamenlijke beeldvorming te komen over de structuur, inzet en verwachtingen van het RCZ-overleg. Belangrijke bespreekpunten waren onder meer:

  • Wat is het doel van dit overleg?
  • Op welke wijze stemmen we binnen de keten met elkaar af?
  • Wanneer wordt dit overleg georganiseerd door de DPG, wat zijn de inzetcriteria?
  • Wie zijn de deelnemers en wat is hun rol tijdens het overleg?
  • Is er een vaste vergaderstructuur?

Workshop-300_

De workshop werd begeleid door Marco Zannoni van het COT. Marco startte de bijeenkomst door de aanwezige bestuurders en crisisteamleden te vragen bij welke typen incidenten ze de behoefte zouden hebben om bij elkaar te komen met alle bestuurders voor afstemming. Uit deze discussie ontstond een aantal inzetcriteria waarbij het RCZ bij elkaar zou moeten komen, bijvoorbeeld de effecten op de capaciteit in de regio en specifieke/bijzondere letsels of slachtoffercategorieën (bijvoorbeeld kinderen). Het belang van elkaar kennen werd meerdere malen onderschreven om tijdens een crisis tot een goede afstemming te komen, net als het belang dat alle ketenpartners uit deze regio vertegenwoordigd zijn in het RCZ. De volgende stap is om het geleerde van de workshop in de praktijk te brengen tijdens de oefening in november.

De opbrengsten van de workshop en de oefening zullen vervolgens beschreven worden in een notitie, welke als basisdocument met afspraken kan gaan dienen voor het Regionaal Crisisteam Zorg in Amsterdam-Amstelland. Een eerste goede stap is gezet!