E-learning overstroming: de kracht van coordinatie

Wie doet wat bij een overstroming waarbij de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is betrokken? Doe de e-learning en breng zo jouw kennis op peil over de bestaande dijkringplannen!

Om Nederland te beschermen tegen een overstroming vanuit zee, de rivieren of het IJsselmeer is ons land opgedeeld in zogenaamde dijkringen. Een dijkring is een gebied dat beschermd wordt door een  waterkering of door hoge gronden.

Nederland telt 57 dijkringen. Amsterdam-Amstelland bevindt zich in dijkring 14, 15 en 44.

Om op (dreigende) overstromingen voorbereid te zijn is er een coördinatieplan voor deze dijkringen. In dit plan staan bovenregionale afspraken beschreven over coördinatie en afstemming bij een overstroming.

Voor de functionarissen die een rol hebben binnen het overstromingsscenario van dijkring 14, 15 en 44 is een e-learning ontwikkeld. Deze e-learning geeft je basiskennis over het coördinatieplan. Het maken van de e-learning module kost je ongeveer 30 minuten en geeft meer informatie over de specifieke onderwerpen binnen het coördinatieplan.

De e-learning is gratis te volgen via de link in de rechter zijbalk.