GHOR-evaluatieverslag evacuatie VUmc afgerond

Op 8 september 2015 vond de evacuatie van het VUmc plaats.

Vanuit de GHOR zijn er in de periode na het incident drie evaluatiebijeenkomsten gehouden: met GHOR-functionarissen, met VUmc/ambulancedienst en met alle zorginstellingen.

De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en het VUmc hebben het COT - op basis van de bestaande evaluaties - de opdracht gegeven een overkoepelende evaluatie te schrijven. Dit rapport is bedoeld om tot de belangrijkste overkoepelende lessen en aanbevelingen/bespreekpunten te komen en zal in juli/augustus gereed zijn.

In de rechter zijbalk staat de algemene GHOR-evaluatie. Dit document geeft een algemeen beeld en bevat geen details van het incident. Ook is er een samenvatting van de leerpunten in opgenomen.

Evaluatie en leerpunten VUmc