Systeemtest 2015: GRIP 4 in Wormer

‘Steekpartij in Wormer’. Met deze melding startte 8 oktober jl. om 09.00 uur de systeemtest in de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Tot 13.00 uur werkten functionarissen van gemeenten, politie, brandweer en GHOR aan wat uiteindelijk een GRIP4 incident bleek.

De HovD-B maakt tijdens het aanrijden GRIP 2. Wat begon als een steekpartij tussen leden van twee motorbendes escaleert al snel in een brand en een wijk in opstand. Voeg daar een groep van meer dan dertig leden van een bende aan toe die onderweg zijn uit Duitsland en je hebt een scenario dat leidt tot het afkondigen van GRIP 4.

Vanuit de GHOR waren GHOR-centralist, OvD-G, HOn, HIn, ACGZ, Lid ROT en DPG betrokken bij de test.

Wettelijk is vastgelegd dat veiligheidsregio’s jaarlijks een test houden waarin een fictieve ramp of crisis wordt bestreden; minimaal een GRIP 3-waardig scenario waarbij het Beleidsteam (BT), het Regionaal Operationeel Team (ROT), het Team Bevolkingszorg (TBz), het Commando Plaats Incident (CoPI) en de Meldkamer worden ingezet. De Inspectie Veiligheid en Justitie gebruikt deze systeemtest, samen met evaluaties van echte incidenten, om de kwaliteit van onze crisisorganisatie te meten. De komende maanden wordt de systeemtest zowel intern als door de Inspectie geëvalueerd.

Commando Plaats Incident (CoPI)