Succesvolle derde Netwerkdag

Op dinsdag 6 oktober vond de derde Netwerkdag voor GHOR-functionarissen plaats. Ruim vijftig functionarissen uit de regio Amsterdam-Amstelland/Zaanstreek-Waterland waren hiervoor uitgenodigd in de Kompaszaal.

De dag ging van start met een terug/vooruitblik door Jan Woldman. Hierin passeerde een groot aantal zaken de revue: van de evacuatie van het VUMc tot de vele evenementen die onze regio rijk is, en van de Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) tot het aanstellen van een nieuwe Teamleider GHOR. Na een kennismakingsronde (Thema: ‘Mag ik je wat vragen’) was het woord aan Wendy de Haas, die het project ‘Zorgcontinuïteit bij care-instellingen’ binnen het GHOR-bureau voor haar rekening neemt en de aanwezigen hier uitgebreid over vertelde.

Na een korte introductie over informatiemanagement door Simon Marijt werd vervolgens in groepjes een casus besproken waarin informatiemanagement centraal stond.

Na een heerlijke lunch was er aandacht voor het thema Veilig werken als GHOR-functionaris, en kon er vervolgens gewerkt worden aan een casus die het opkomen in het Beleidscentrum en Actiecentrum wel tot een grote uitdaging maakte. De middag werd beëindigd met een speciale e-learning-module. De vragen die gesteld werden leidden tot een flink aantal reacties en – zo nu en dan – grote hilariteit.

Tenslotte ontving iedereen een ‘scheurkaartje’,  waarmee aangegeven kon worden wat men van de GHOR, de netwerkdag en het programma vond. De middag werd afgesloten met een kleine borrel.

De GHOR kijkt terug op een zeer geslaagde dag, en hoopt dat de functionarissen er net zo over denken.

Terug- en vooruitblik Jan Woldman

Pauze

Presentatie Zorgcontinuiteit bij care-instellingen

Casus Informatiemanagement

Presentatie Simon Marijt

GHOR-functionarissen in de zaal