Sail 2015

De periode van 19 tot en met 23 augustus stond in het teken van SAIL. Het evenement trok in totaal 2,3 miljoen bezoekers in vijf dagen, en de sfeer was over het algemeen gezellig en gemoedelijk. Ook het mooie weer speelde een belangrijke rol bij het succes van het evenement. In totaal hebben 2,3 miljoen bezoekers het evenement bezocht.

De GHOR is gedurende het voortraject en bij de uitvoering intensief betrokken geweest bij de geneeskundige advisering van dit evenement. In het voortraject zijn vele multidiscipliniaire overleggen bijgewoond door de evenementenadviseur en zijn afspraken gemaakt over de inzet van de witte kolom. De afspraken zijn vastgelegd in een Geneeskundig Draaiboek Sail.

Gedurende het evenement is het Operationeel Centrum Sail (OCS) operationeel geweest. Hier, in de Passenger Terminal, waren  onder meer Stichting Sail Amsterdam, gemeente, politie, brandweer en GHOR bijeen om onder meer de bezoekersstromen te managen en knelpunten op te lossen. Zo werd onder meer besloten tot het uitdelen van gratis drinkwater op zaterdag, de warmste dag.

Ambulance Amsterdam heeft gedurende de hele periode in totaal 52 diensten gedraaid. Dagelijks was een OvD-G aanwezig op de PTA.  Het Rode Kruis was in totaal met  220 hulpverleners aanwezig.

Bezoekers langs het Noordzeekanaal

In Zaanstreek-Waterland heeft het Rode Kruis tijdens de  Sail In 47 zorgcontacten verleend, en tijdens de Sail Out 18. Er was slechts één ambulance-inzet.

In Amsterdam staan in totaal 1584 zorgcontacten geregistreerd, verzorgd door het Rode Kruis. Er waren 145 ambulance-inzetten; hiervan zijn 87 personen ook daadwerkelijk naar het ziekenhuis vervoerd.

Er is helaas één dode te betreuren: een 23-jarige man is op vrijdagavond onwel geworden, in het water gevallen en overleden.

Uitzicht op Sail vanuit het Havengebouw

Tall ship