Geslaagde opkomstoefening GROP

In december 2014 ontvingen alle leden van het GGD crisisteam een bericht in het kader van Opleiden-Trainen-Oefenen GROP (GGD Rampenopvangplan). In het bericht werd vermeld dat er in januari en februari 2015 twee alarmeringsoefening mét opkomst georganiseerd zouden worden. Doel van deze oefeningen was het toetsen van de alarmeringslijnen en het ‘opkomen' zoals beschreven in het GROP.

Op zaterdag 31 januari 2015 was het zover: de leden van het crisisteam werden tussen 13.00 en 13.30 uur - telefonisch en via de pager - gealarmeerd. Dit gebeurde op aanwijzing van de dienstdoende DPG. De boodschap luidde: "Het crisisteam komt om 15.00 uur bijeen in het Actiecentrum GHOR voor de eerste vergadering." De meeste leden vonden via de juiste route hun weg en arriveerden op tijd in het Actiecentrum. De deelnemers erkenden ‘nut en noodzaak' van de oefening.

Om de opgekomen medewerkers niet met lege handen de deur uit te gaan hebben twee medewerkers van het Project Management Bureau hen meegenomen in het land van de ‘Nazorg': Waar komen GGD en PMB elkaar tegen en hoe wordt er samengewerkt? De GGD Amsterdam wil bij de herziening van het Draaiboek Nazorg Gemeente Amsterdam graag meeschrijven aan de GGD-processen.

Oefenleider Marijke Ekkelboom kijkt tevreden terug op de eerste opkomstoefening: "Op naar de tweede!"