Grootschalige stroomuitval en zorgcontinuiteit

Op vrijdag 27 maart 2015 heeft de regio te maken gehad met een grootschalige stroomuitval. In zowel de regio Amsterdam-Amstelland als Zaanstreek-Waterland werd opgeschaald naar respectievelijk GRIP 2 en 4. Hierdoor werd ook het actiecentrum van de GHOR operationeel.

Door de medewerkers van het actiecentrum is onder andere geïnventariseerd of de zorginstellingen in de regio door de stroomuitval tegen problemen aan liepen of dat zij problemen voorzagen wanneer de stroomuitval langere tijd zou duren. Gelukkig bleven grote problemen uit en werd de stroomvoorziening na enkele uren weer hersteld.

Zorginstellingen zelf verantwoordelijk

Dit incident benadrukt het belang van zorgcontnuiteit bij zorginstellingen. Zij zijn verantwoordelijk voor het verlenen van zorg, maar ook voor wonen en welzijn, óók onder bijzondere omstandigheden zoals bij een ramp of crisis. In dat kader is in de afgelopen periode door het GHOR-bureau gestart om contacten te leggen met zorginstellingen die 24-uurs zorg verlenen en hen te adviseren rondom zorgcontinuïteit bij een ramp of crisis. Het betreft zorginstellingen waar cliënten verblijven die langer dan 24 uur medische en/of verpleegkundige zorg nodig hebben: verpleeghuizen, verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg, GGZ-instellingen, jeugdzorginstellingen, revalidatiecentra, specialistische thuiszorg en maatschappelijke organisaties; de care-instellingen.

GHOR ondersteunt bij opstellen zorgcontinuïteitsplan

Het GHOR-bureau legt contacten met alle zorginstellingen, adviseert hen bij het opstellen van een zorgcontinuiteitsplan en vraagt de instellingen de contact- en capaciteitsgegvens en de mate van voorbereiding in de digitale applicatie GHOR4all vast te leggen. Deze informatie kan vervolgens gebruikt worden in de acute fase zodat sneller contact opgenomen kan worden met de instellingen, maar ook dat bekend is in hoeverre zij zich hebben voorbereid.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over zorgcontinuïteit bij de care-instellingen, neem dan contact op met Wendy de Haas (w.dehaas@ghorasd.nl) of telefonisch via 06-10959167.

Meer informatie over zorgcontinuïteit