Netwerkbijeenkomst zorgcontinuïteit care-instellingen

Op donderdag 20 november jl. vond de eerste netwerkbijeenkomst zorgcontinuïteit voor care-instellingen plaats in De Kompaszaal in Amsterdam. Alle care-instellingen (zorginstellingen die 24-uurs zorg leveren) uit de regio's Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland waren uitgenodigd. Een afvaardiging van functionarissen van Verpleeg- en Verzorgingstehuizen, revalidatieklinieken, gehandicaptenzorg, GGZ-instellingen en maatschappelijke organisaties was naar de netwerkbijeenkomst gekomen.

Het doel van de bijeenkomst was enerzijds een nadere kennismaking met de GHOR en de uiteenlopende care-instellingen, anderzijds het informeren over zorgcontinuïteit. Jan Woldman (adj. Directeur GHOR) startte met een toelichting op de GHOR en haar taken. Zorgcontinuïteit en de zeven disbalansen van zorg die een zorginstelling kunnen treffen vormden het onderwerp van de presentatie gegeven door Yvonne de Boer. Centrale vragen in deze presentaties waren de planvorming, bereikbaarheid en crisisstructuur van zorginstellingen in relatie tot zorgcontinuïteit. Twee inspirerende sprekers uit de regio Utrecht gingen vervolgens de dialoog aan met de deelnemers en gaven de lessen mee die zij zelf hebben opgedaan bij een tweetal incidenten. De evacuatie van 172 patiënten uit het Meander Medisch Centrum Amersfoort en de brand en ontruiming van zorginstelling de Geinsche Hof stonden hierbij centraal.

Als dank voor hun komst en ter ondersteuning bij het opstellen van zorgcontinuïteitsplannen ontvingen de deelnemers na afloop een USB-stick in de vorm van een herkenbare GHOR-functionaris. De stick bevat diverse documenten die care-instellingen kunnen gebruiken bij de implementatie en borging van zorgcontinuïteit in hun eigen instelling.

De aanwezigen luisteren naar de presentaties

Beleidsmedewerker Ketenregie GHOR Yvonne de Boer

Sprekers Robert Jan Schouwerwou en Marije Mansfeld nemen bloemen in ontvangst