GHOR scoort goed bij Partnersamenwerkingsonderzoek

Eind 2013 is door het GHOR-bureau voor de derde keer een Partnersamenwerkingsonderzoek uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn tijdens de GHOR Netwerkdag van 19 juni 2014 gepresenteerd.

Het GHOR-bureau krijgt als gemiddelde waardering een 7,5 van de operationele functionarissen en een 7,6 van de partners. Een mooie score!

Op alle thema's (algemeen - bereikbaarheid - overleg en samenwerken - opleiden en oefenen - hulpmiddelen - inzet en bejegening, communicatie en informatie) werd hoger gescoord dan in 2010. Dit is zowel het oordeel van de GHOR-functionarissen als van de partners.

Ook bij de beantwoording van de concrete vragen over de uitvoering van de diverse taken van het GHOR-bureau wordt over het algemeen tevredenheid en waardering uitgesproken. De algemene tendens is dat de tevredenheid ten opzichte van 2010 is toegenomen.

De conclusie kan worden getrokken dat de samenwerking met de partners en de operationele functionarissen naar tevredenheid verloopt en de tevredenheid de laatste jaren is toegenomen. Een vergelijking van de resultaten in relatie met de verbeteringen uit 2010 lijkt zichtbaar te maken dat veel van de  uitgezette verbeteringen ook daadwerkelijk effect hebben gehad.

Bij deze positieve conclusies moet wel de kanttekening worden gemaakt dat de response onder het streefcijfer van 50% is gebleven en de gegevens, gezien de kleine samenstelling van de enquête-groepen met de nodige voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd.

Ondanks dit positieve oordeel is het van belang om ook te kijken naar de kritische opmerkingen die zijn geuit en voorgenomen verbeteringen die een lagere tevredenheid in 2013 hebben opgeleverd. Daarmee kan de samenwerking met de partners en de operationele functionarissen verder verbeterd worden.

Onder de deelnemers aan het onderzoek is - als dank voor de medewerking - een kadobon verloot. René van Rossum van Ambulance Amsterdam is de gelukkige winnaar.

Audri van Duin reikt de kadobon uit aan Rene van Rossum