Geslaagde tweede Netwerkdag

Op donderdag 19 juni 2014 vond de tweede GHOR Netwerkdag plaats. Vijftig operationele functionarissen - van Directeur Publieke Gezondheid tot Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen en van Hoofd Informatie tot Hoofd Ondersteuning - kwamen bijeen in de Kompaszaal aan het IJ.

De dag ging van start met een welkomstwoord door Jan Woldman (adjunct Directeur GHOR en Hoofd GHOR-bureau), waarin hij eveneens kort terug blikte op de Netwerkdag van 2013. Hieruit is een aantal verbeterpunten naar voren gekomen, waaronder meer aandacht voor het werken met LCMS, het betrekken van functionarissen bij bijvoorbeeld evenementen en handboeken, en het ‘werkproces' evenementenadvisering in het algemeen. Jan legde uit dat de meeste punten onderdeel zijn van trajecten die al liepen of dat ze inmiddels opgepakt zijn (voor een gedetailleerd overzicht van alle punten, zie de rechter zijbalk).

Vervolgens was de beurt aan Cora Schmitz en Audri van Duin, die de resultaten van het Partnersamenwerkingsonderzoek presenteerden. Met het gemiddelde van een 7,5 van de operationele functionarissen en een 7,6 van de partners is de GHOR erg tevreden, maar uiteraard is er altijd ruimte voor verbetering.

Hierna was het woord aan dagvoorzitter Angela Loeffen van het Netwerkcentrum. Zij leidde de groep door het nieuwe Crisismodel GHOR; nogal een uitdaging gezien de complexiteit van het model. Gelukkig werd alles een stuk concreter toen de functionarissen in groepjes kennis konden maken met de verschillende functies. Zo konden er in zes rondes van vijftien minuten allerlei vragen gesteld worden aan de GHOR-centralist, het Actiecentrum GHOR, de adviseurs van de GHOR, de OvD-G, het Hoofd Gewondenest/Ambuteam, de DPG'en en het Lid Interface/ROT.

Na een heerlijke lunch mochten de groepjes zich storten op het spel 'Criviant, een variant op het welbekende Triviant, waarbij het de bedoeling was door het beantwoorden van crisisvragen zo snel mogelijk de ‘sectie' in het midden van het spel te krijgen. Dit leidde tot de nodige hilariteit maar leverde uiteindelijk geen winnaar op. De lol was er echter niet minder om.

De middag werd afgesloten met een korte nabespreking en een dankwoord van Jan Woldman aan alle aanwezigen, de organisatoren en de dagvoorzitter. De dag werd afgesloten met een borrel.

Jan Woldman heet de aanwezigen van harte welkom

Trekking winnaar Partnersamenwerkingsonderzoek

In de zaal wordt aandachtig geluisterd

Een van de groepjes aan tafel bij de GHOR-centralist

Vragen stellen bij het Hoofd Gewondennest

Leiders Kernteam, GAGS en Infectieziekten

Serieuze strijd tijdens het spelen van Triviant

De strijd is gestreden als de sectie compleet is

Even napraten onder het genot van een drankje

Aandachtspunten Netwerkdag 2013