Jaaroverzicht 2012 gereed

Het jaaroverzicht 2012 van de GHOR Amsterdam-Amstelland is gereed.

Hierin onder meer een terugblik op het treinincident bij Westerpark, twee systeemtests, monodisciplinaire samenwerking, multidisciplinaire projecten, veel personele veranderingen en alles over Opleiden-Trainen-Oefenen en de nieuwe website.

Het jaaroverzicht verschijnt normaal vóór de zomer, maar door de drukte rondom de Troonswisseling en de afwezigheid van verschillende collega's heeft het uitbrengen ervan dit jaar enige vertraging opgelopen.

Veel leesplezier!