GGD beoefent Rampenopvangplan

Op woensdag 9 en donderdag 10 oktober 2013 werden de collega's van de clusters Leefomgeving, EDG en MGGZ aan het werk gezet in het kader van het GGD Rampenopvangplan. Zij mochten hun tanden zetten in een - in scène gezet - ernstig ongeval in Amsterdam Noord.

De clusters beoefenden de processen Medische Milieukunde (MMK), Gezondheidsonderzoek na rampen (GOR) en Psychosociale Hulpverlening (PSH). Tegelijkertijd werden de collega's van het cluster Infectieziektebestrijding (proces IZB) geconfronteerd met een legionella- uitbraak. De leden van het Crisisteam zorgden voor coördinatie en afstemming en voor continuering van de dagelijkse werkprocessen.

Naar aanleiding van de oefen-ervaringen zal het GROP op onderdelen worden herzien. En natuurlijk zullen er in de toekomst meer oefeningen georganiseerd worden om iedereen scherp te houden.

De oefenstaf bedankt iedereen voor de medewerking en de enthousiaste inzet.

Het Crisisteam vergadert

Infectieziekten op zoek naar oorzaak legionella-uitbraak

De responscel levert input voor de incidenten