GROP-training voor Crisisteam

(22-03) "De Directeur Publieke Gezondheid (DPG) roept het Crisisteam van de GGD bijeen omdat er een aanvaring heeft plaats gevonden tussen een tankschip en een vrachtschip. Op het vrachtschip is brand uitgebroken. Er zijn zwarte rookwolken te zien die richting Diemen waaien. De DPG wil met het Crisisteam intern de taken van de GGD afstemmen."

Dit is een casus die het Crisisteam op dinsdag 12 maart 2013 voorgeschoteld kreeg tijdens een training voor het GGD Rampenopvangplan (GROP). De leden van het Crisisteam kregen de opdracht met deze casus aan de slag te gaan volgens de structuur van de crisisbeheersing. Een uitdaging hierbij was dat helft van de medewerkers van het cluster Leefomgeving (proces Medische Milieukunde) - zogenaamd - ziek was als gevolg van een afscheidsfeestje enkele dagen eerder. Hierdoor speelde er een capaciteitsprobleem bij Leefomgeving.

Een tweede casus kreeg de naam "Bat Medicine" mee. Deze ging over de uitbraak van het Marburg-virus; een virus dat waarschijnlijk onder vleermuizen circuleert en dat dodelijk kan zijn voor mensen. Hier lag een grote uitdaging voor de afdeling Infectieziekten, die zogenaamd ook te kampen had met een zware onderbezetting. Ook voor communicatie lag er een uitdaging: hoe communiceer je over de uitbraak zonder onnodige onrust te veroorzaken?

GROP-training begeleid door Trimension. Foto Audri van Duin

De leden van het Crisisteam hebben deze training, die deel uit maakt van de Opleiden-Trainen-Oefenen cyclus van het GROP en die werd begeleid door trainers van Trimension, met veel enthousiasme gevolgd. Enkele reacties na afloop: "Het was erg leuk om te doen". "Het was een leerzame oefening". En: "Door middel van de training heb ik een realistische kijk op het proces en de samenwerking tussen de diverse clusters gekregen."

Ook medewerker Opleiden-Trainen-Oefenen GROP Marijke Ekkelboom kijkt terug op een geslaagde oefening. "In het najaar gaan we verder met een onaangekondigde oefening, waaraan niet alleen het Crisisteam deelneemt, maar ook de medewerkers van de clusters die bij het GROP betrokken zijn", aldus Marijke.