GHOR klaar voor Troonswisseling

Na drie maanden voorbereiding is de GHOR er klaar voor: de Troonswisseling en de viering van Koninginnedag op 30 april a.s.

Het GHOR-bureau heeft de afgelopen maanden samen met de partners deelgenomen aan een groot aantal multidisciplinaire project- en werkgroepen. Hierin is onder meer overeenstemming bereikt over het programma, over de inrichting van de Dam, de crisisorganisatie, beveiliging van hoogwaardigheidsbekleders, de Koningsvaart en alle overige andere grote en kleine evenementen in de stad, waaronder zeven dance events.

Verder is er continu afgestemd met onder meer Ambulance Amsterdam en het Rode Kruis: zij leveren gedurende de periode 29 april tot en met 1 mei een grote hoeveelheid personeel. Ambulance Amsterdam levert zowel op het gebied van ambulancezorg als op de Meldkamer  de maximale paraatheid. Door de stad verspreid staan tientallen EHBO-posten van het Rode Kruis. Het Mobiel Medisch Team (MMT) staat paraat, evenals de Geneeskundige Combinatie. Ook Defensie levert enkele verpleegkundigen.

Op het stadhuis is vanaf maandag 29 april (12.00 uur) tot en met 1 mei (13.00 uur) de crisisorganisatie - waar ook de GHOR deel van uit maakt - bijeen. Deze is maximaal opgeschaald en in staat snel te handelen bij eventuele calamiteiten. Het Actiecentrum GHOR aan de Nieuwe Achtergracht is eveneens operationeel.

Via nieuwsbrieven, inter- en intranet, mailings, draaiboeken en briefings heeft de GHOR de afgelopen periode iedereen op de hoogte gebracht van alle relevante informatie.

Op 7 en 8 mei evalueren we de Troonswisseling en de voorbereiding daarop met leidinggevenden. Voor de overige betrokkenen wordt er een online enquete beschikbaar gesteld.

Wij hopen op drie mooie dagen en wensen iedereen die een taak gaat verrichten heel veel succes en sterkte tijdens deze drukke periode.