Geslaagde eerste Netwerkdag

Op woensdag 4 september 2013 heeft het GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland een Netwerkdag gehouden voor GHOR-functionarissen uit de regio's Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland. Deze bijeenkomst, met als hoofdthema ‘Samenbrengen door communicatie', was bedoeld om de effectiviteit in de samenwerking te vergroten en onderlinge relaties te versterken.

De ochtend ging van start met een welkomstwoord door Jan Woldman (adj. Directeur GHOR/hoofd bureau). Hij benadrukte hierin het belang van de inzet van iedereen in de witte kolom ("Een sterk netwerk is van levensbelang") en bedankte alle aanwezigen voor de geleverde inspanningen tot nu toe. Hierna volgde een uitleg over het programma door Angela Loeffen van Het Netwerkcentrum en konden we "aan de slag".

Om te beginnen werd iedereen in de gelegenheid gesteld zich voor te stellen aan de rest van de groep. Hierbij kwamen alle functies - van DPG tot OMAc en van OvD-G tot lid SIGMA - aan bod. De rest van de ochtend werd ingevuld aan de hand van het thema ‘communicatie'. Aan de hand van een mindmap werd door zes verschillende groepen eerst de communicatie in het ‘hier en nu' geanalyseerd: wat vinden we van de communicatie in de voorbereidende fase, tijdens een geplande inzet of tijdens OTO-activiteiten, tijdens een inzet en in de evaluatiefase. Vervolgens werd gekeken hoe in diezelfde fasen de communicatie er in de ideale situatie uit zou kunnen zien.

Na een heerlijke lunch op het zonnige terras van de Kompaszaal was het ‘s middags tijd voor de Ja-Maar communicatieshow: een ultieme mix van theater, cabaret en voordracht die bij alle aanwezigen bijzonder in de smaak viel en die door velen als zeer herkenbaar werd ervaren.

De middag werd afgesloten door Jan Woldman, die aangaf dat het GHOR-bureau op korte termijn aan de slag gaat met de opmerkingen en ideeën die de deelnemers tijdens het ochtendprogramma hadden aangedragen (hou hiervoor de website in de gaten!). Hierna was er nog een uurtje gereserveerd voor een gezellig drankje met prachtig uitzicht over het IJ. Al met al werd deze eerste Netwerkdag voor GHOR-functionarissen door vrijwel alle 45 deelnemers als bijzonder geslaagd ervaren.

De deelnemers worden verwelkomd door Simon en Marijke

Voorstellen functionarissen: wie is wie?

De aanwezigen luisteren aandachtig toe

Mindmappen over communicatie

Terugkoppeling: wat is er in de groepen besproken?

Boeddha

Ja-Maar communicatieshow

Ja-Maar show met publiek

Zou jij je collega mee laten doen aan X-Factor?

De borrel op het terras aan het IJ