Bestuursadviescommissie bezoekt regio

Op vrijdag 7 juni heeft de Bestuurlijke Adviescommissie GHOR de regio Amsterdam-Amstelland bezocht. Deze burgemeesters, afkomstig uit bijna alle veiligheidsregio's in Nederland, hebben allen het onderwerp 'GHOR' in hun portefeuille en vergaderen regelmatig over GHOR-relevante zaken.

Op vrijdagmiddag 7 juni waren zij op verzoek van GHOR Nederland uitgenodigd voor een werkbezoek aan de regio Amsterdam-Amstelland. De Gemeente Amsterdam had speciaal voor het bezoek de 'Bunker' ter beschikking gesteld, het crisiscentrum van de gemeente.

Het programma ging van start met een presentatie over SVIS, het slachtoffervolgsysteem van de Gemeente Amsterdam waar onlangs door het Veiligheidsberaad voor gekozen is. Deze presentatie werd verzorgd door Petra Groen van DFM.

Ria Logtenberg (Beleidsmedewerker GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland) hield een presentatie over REVO; het registreren en volgen van slachtoffers. Jan Woldman, hoofd GHOR-bureau/adj. Directeur GHOR, verzorgde twee presentaties: één over het treinincident nabij het Westerpark in april 2012 en één over de Troonswisseling.

De middag werd afgesloten met de reguliere vergadering van de Bestuurlijke Adviescommissie. Hiermee kwam er een einde aan een succesvolle en nuttige bijeenkomst.

Voor de presentaties, kijk in de rechter zijbalk.

Ria Logtenberg behaldelt het registreren en volgen van slachtoffers

Jan Woldman bespreekt Treinincident en Troonswisseling

Leden Bestuurlijke Adviescommissie luisteren aandachtig