Bijeenkomst Advisering bij publieksevenementen

Op maandag 27 mei hebben medewerkers van de GHOR samen met twee adviseurs van de afdeling Hygiëne en Inspectie van de GGD Amsterdam een bijeenkomst gehouden voor vergunningverleners van stadsdelen en gemeenten. Tijdens deze bijeenkomst werd onder meer de folder ‘Geneeskundige advisering bij publieksevenementen' toegelicht; hierin wordt uitgelegd wanneer gemeenten/stadsdelen kunnen volstaan met een standaard advies en wanneer een advies op maat nodig is.

Een advies op maat is onder meer nodig bij evenementen met meer dan 5000 gelijktijdige bezoekers, dancefeesten en bij evenementen met fysiek zware inspanningen.

Speciale aandacht was er voor het onderdeel Technische Hygiëne Zorg. THZ richt zich op het beperken van de risico's waarbij overdracht van micro-organismen wordt voorkomen door het nemen van maatregelen. Het doel hiervan is het voorkomen van verspreiding van infectieziekten door te signaleren en te adviseren.

Bij evenementen met tijdelijke huisvesting (kamperen), waterverneveling (fonteinen, douches, bubbelbaden), huisdieren, tijdelijke horeca en tatoeëren/piercen komt de afdeling Hygiëne en Inspectie in beeld; zij geven advies over Technische Hygiene Zorg. De GHOR fungeert als aanspreekpunt en stemt intern af.

De bijeenkomst werd redelijk goed bezocht door een aantal stadsdelen en gemeenten, zowel uit Amsterdam-Amstelland als uit Zaanstreek-Waterland. Na afloop was er de gelegenheid tot het stellen van vragen. Hiervan werd dankbaar gebruik gemaakt.

De presentatie is te vinden in de rechter kolom.