Systeemtest Zaanstreek-Waterland

Op woensdag 22 oktober heeft in de regio Zaanstreek-Waterland de systeemtest plaatsgevonden. De test was voorbereid door een multidisciplinaire werkgroep die de opdracht had gekregen volgens de toetsingscriteria van de Inspectie Veiligheid en Justitie de zogenaamde ‘hoofdstructuur' te testen. De test richtte zich hoofdzakelijk op Melding en Alarmering, Op- en Afschaling, Leiding en Coördinatie en Informatiemanagement. Voor de GHOR waren daardoor de Meldkamercentralisten, de GHOR-centralist, de OvD-G, de ACGZ, het Lid ROT en de DPG direct bij de test betrokken. De GHOR had ervoor gekozen om ook het Actiecentrum GHOR bij de systeemtest te betrekken. Hiermee werden ook HIn, HOn en OMAc actief.

De test startte om 10.00 uur met verschillende 112-meldingen bij de meldkamers van een aanrijding tussen trein en een personenbusje bij het Koogpad in Purmerend. De trein was voor een deel ontspoord en tegen een viaduct tot stilstand gekomen. Er werden verschillende doden en gewonden gemeld.

De eenheden die ter plaatse werden gestuurd werden door de oefenstaf weergegeven en na een eerste SITRAP werd al snel opgeschaald naar GRIP 1, waarna de leden van het CoPI naar het plaats incident gingen. Dilemma's betroffen de bereikbaarheid, de veiligheid, de effecten en het feit dat het incident plaats vond in Purmerend, tegen de grens van Zeevang aan. Later bleek dat de overledenen afkomstig waren uit Zeevang, waardoor in deze gemeente vooral de nazorg zou moeten plaatsvinden.

Het beeld van het treinincident dat voor de aanwezigen ter plaatse werd geschetst

Door de grootte en de effecten van het incident werd opgeschaald naar GRIP 2 en 3. De locoburgemeester van Purmerend heeft dan ook afstemming gezocht met de burgemeester van Zeevang.

De MKA, het COPI, het ROT, het GBT en de aangesloten Actiecentra hebben zich vol enthousiasme ingezet om het incident op te lossen. Gemeenschappelijke beeldvorming, inventarisatie van de knelpunten en de te nemen besluiten waren de terugkerende thema's. Het werd voor alle spelers - maar vooral voor de Meldkamers - wel erg ingewikkeld toen op hetzelfde baanvak waar de test zich afspeelde, een echt incident plaatsvond: grote brand in een trein waardoor deze werd ontruimd en de passagiers door bussen verder werden vervoerd.

Tijdens systeemtests komen bij de deelnemers altijd leerpunten naar boven. Voor zover mogelijk worden deze intern opgepakt. Vooralsnog kunnen we tevreden terug kijken op deze systeemtest. De externe waarnemers hebben zich vooral gericht op de toetsingscriteria. Zij zijn bezig met het opstellen van hun testrapportage die, na een enkel concept, begin februari 2015 moet worden vastgesteld door het Veiligheidsbestuur.

Deelnemers, waarnemers en leden oefenstaf: ontzettend bedankt voor jullie inzet en medewerking en tot de volgende systemtest!