Goed bezochte netwerkbijeenkomst GHOR en acute zorgpartners

Dinsdagmiddag 6 juni organiseerde GHOR Noord-Holland Noord een netwerkmiddag voor de acute zorgpartners in Noord-Holland Noord. Doel was vooral om de crisisorganisaties van zorginstellingen en die van de GHOR weer als vanouds fysiek met elkaar in contact te brengen. Aanwezig waren crisisfunctionarissen van diverse ziekenhuizen, huisartsenposten, ambulancediensten, GHOR, GGD en meldkamer ambulancezorg Noord-Holland.

Na de opening door Anke Kortenray, directeur zorg en veiligheid, zijn collega’s aan de hand van een aantal interactieve workshops meegenomen in de wereld van de GHOR en Veiligheidsregio. Daarbij vormde een zeer grote brand (GRIP 2) in Den Helder van oktober 2022, met gevolgen voor nabijgelegen zorginstellingen, de basis voor drie verdiepende workshops.

  • Er werd informatie gedeeld over de rol van het Commando Plaats Incident (CoPI) met een kijkje in de CoPI-container door een Leider CoPI.
  • De Operationeel Leider (OL) en Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) lieten de deelnemers de crisisruimte zien en vertelden over het werk van het Regionaal Operationeel Team (ROT) en de Sectie Geneeskundige Zorg. Welke lijnen lopen er bijvoorbeeld vanuit de GHOR naar een zorginstelling tijdens een incident?
  • De derde workshop stond vooral in het teken van de effecten van een incident op een zorginstelling. Wat gebeurt er bijvoorbeeld in een ziekenhuis bij een dreigende ontruiming?

Na een afsluitende borrel - waar veel genetwerkt werd - kijken zowel partners, GHOR en crisisorganisatie terug op een zeer geslaagde netwerkbijeenkomst.

In het najaar organiseert GHOR Noord-Holland Noord ook een netwerkdag voor partners binnen de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en GGZ om samen voorbereid te zijn op incidenten.