Geslaagde workshopdag niet-acute zorginstellingen

Wat doet de GHOR en waar kun jij ze voor inschakelen als zorginstelling? Dat was het centrale thema tijdens de workshopmiddag voor niet acute zorginstellingen, georganiseerd door de GHOR-bureaus in de regio’s Noord-Holland/Flevoland (NW6). In het groene Laren werden de deelnemers meegenomen in de wereld van de GHOR, CoPI en disbalansen in de zorg. Een interessante middag met enthousiaste reacties.

Terwijl de eerste deelnemers langzaamaan binnendruppelen, staat de gezonde lunch al klaar. Met een volle buik worden ze welkom geheten door Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) Marc Snabilie. Aan de hand van recente incidenten wordt voor de zorginstellingen duidelijk in welke casussen de GHOR een rol heeft. Een van die inzetten is bijvoorbeeld een stroomstoring, waarbij de deuren in een zorginstelling niet meer geopend konden worden. Marc: ‘In deze casus gaan wij als GHOR - indien er GRIP wordt afgegeven - bekijken of er zorginstellingen in het getroffen gebied vallen. We leggen dan contact en kijken of er problemen ontstaan. Maar in dit geval trof het ook een instelling buiten het verwachte storingsgebied. Het is goed om te weten dat je bij dit soort gebeurtenissen waarin de zorgcontinuïteit in het gedrang komt, altijd even kunt schakelen met de ACGZ voor overleg. We hebben niet altijd een oplossing, maar voorzien je wel 24/7 van advies.’

Disbalansen en wereld van de GHOR

Na de gezamenlijke introductie is het tijd om in groepjes verder te gaan. Er staan twee workshops op het programma: de disbalansen in de zorgcontinuïteit en de wereld van GHOR en CoPI. Tijdens de workshop over disbalansen worden de deelnemers uitgedaagd om na te denken over hun nachtmerriescenario’s. Deze scenario’s lopen sterk uiteen van ‘een nieuwe pandemie’, ‘brand’ tot een ‘shooting’. Iedere instelling heeft afhankelijk van zijn of haar patiënten en locaties te maken met andere nachtmerries. ‘Juist die nachtmerries uitspreken helpt me om weer na te denken over andere scenario’s’, vertelt een van de deelnemers. Fleur van Egdom, beleidsmedewerker witte keten: ‘Ik ben ook echt trots op het feit dat alle instellingen de 7 disbalansen kennen en deze zelfs hebben aangevuld vanuit hun eigen ervaringen.’

Workshop in de CoPi-bak (foto Junita den Enting)

Samen in de CoPI-bak

Voor de tweede workshop mogen de deelnemers naar de CoPI-bak. De veiligheidsregio kan bij GRIP een container, de CoPI-bak, op de locatie van het incident plaatsen. Vanuit deze container werken de verschillende disciplines samen. Politie, brandweer, GHOR, Bevolkingszorg en ook de BHV’er vanuit de zorginstelling zijn nodig om tot een gezamenlijke aanpak te komen, waarin ook de belangen van de instellingen worden gehoord. Voor veel instellingen een eye-opener om de liaison vanuit de zorginstelling aan te laten sluiten in de CoPI-bak en ook mee te geven dat zij zich melden bij de CoPI-bak tijdens een incident.

Toekomstwensen

Om in de toekomst nog meer inspirerende workshops te organiseren werd de deelnemers tot slot gevraagd naar interesses en onderwerpen. Als suggesties werd er vanuit de deelnemers geopperd om in volgende workshops aandacht te besteden aan bijvoorbeeld cyber en verdere verdieping van de disbalansen. De middag werd feestelijk afgesloten met een borrel.

(NB: GRIP staat voor Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure. De GRIP-structuur is in het leven geroepen om de opschaling van de hulpverleningsdiensten ordentelijk te organiseren).