Nieuwe directeur Zorg bij Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Per 15 augustus 2022 is Anke Kortenray gestart als directeur Zorg bij Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Samen met regionaal Brandweercommandant Krishna Taneja vormt ze de tweehoofdige directie. Anke is een bekende van de veiligheidsregio. Hiervoor was zij commissaris van de politie en hoofd van de gemeenschappelijke Meldkamer Noord-Holland in Haarlem.

Anke Kortenray is bestuurder van de Regionale Ambulancevoorziening Noord-Holland Noord (RAV NHN). Daarnaast heeft ze de organisatieonderdelen GHOR, Zorg- en Veiligheidshuis en de Meldkamer Ambulancezorg onder haar hoede. Anke vervult op directieniveau bovendien de brugfunctie tussen GGD Hollands Noorden en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, die samen een kantoorgebouw delen in Alkmaar Noord.

‘Ik ben erg geïnteresseerd in overheidsvernieuwing en geloof daarnaast honderd procent in de kracht van samenwerking’, vertelt Anke. ‘Daarom ben ik heel bewust op zoek gegaan naar een volgende functie in mijn loopbaan, waarin ik opnieuw vanuit een netwerkrol en als eindverantwoordelijke samenwerking mag aanjagen. En dat kan bij uitstek in de zorg.’

Verbindingen maken

Hoe pakt Anke haar overstap naar de zorg (en veiligheidsregio als geheel) aan? ‘Ik volg het motto ‘Wie luistert, weet meer’. Ik ben de eerste periode na mijn start vooral op pad gegaan, de hele regio door. Ik ben bij al onze partnerorganisaties in het zorgdomein op bezoek geweest. De collega’s van de GHOR hebben deze bezoeken goed voorbereid en het mooie was dat ik tijdens mijn ronde enorm veel nieuwe informatie heb opgehaald. Ik zie het als mijn persoonlijke opdracht om zowel extern als intern te weten wat er leeft en speelt. Zichtbaar en benaderbaar te zijn, zodat ik de juiste verbindingen kan maken.’

‘Ik heb ook een aantal diensten op de ambulance meegedraaid. Voor mij als ex-politievrouw was het heel fijn om weer even in een ‘operationeel pak’ te springen. Wat mij opviel, is de bevlogenheid en enorme professionaliteit van de collega’s op de ambulance. Ondanks de soms heftige omstandigheden in het werk, proefde ik een gezonde dosis nuchterheid en vooral veel trots op het vak. Heel mooi om te ervaren.’

Opgave in de zorg

‘De maatschappelijke opgave in het zorgdomein is enorm en er dreigt een zorgcrisis. De zorgvraag is structureel hoger dan het aanbod. Tegelijkertijd heeft de coronapandemie laten zien hoe groot de veranderkracht in de zorg is. De zorg staat voor een omwenteling, het huidige systeem loopt vast en de hamvraag is hoe we de zorg anders kunnen inrichten. Er is meer zelfredzaamheid en preventie nodig, maar ook meer digitalisering en goede gegevensuitwisseling. Ik vind het een interessante vraag hoe de veiligheidsregio vanuit haar taakstelling een bijdrage kan leveren aan het reduceren van de zorgvraag, maar ook aan een betere coördinatie en samenwerking binnen de keten.’

Doorontwikkeling organisatie

‘Er is de afgelopen jaren veel van de Veiligheidsregio en GGD gevraagd. We gingen over van de coronapandemie in de vluchtelingen- en asielcrisis. Dit heeft het werk super dynamisch en interessant gemaakt, maar vraagt ook in rap tempo om doorontwikkeling van de organisatie. We hebben een groot leervermogen nodig en moeten ons daarop inrichten door meer kennis naar binnen te halen. Weer een reden om in te zetten op een nog betere samenwerking met onze partners.’

‘Daarnaast hebben we een enorm beroep gedaan op de flexibiliteit en het uithoudingsvermogen van onze mensen. Ik vind het belangrijk om oog te blijven houden voor vitaliteit en veerkracht binnen de organisatie. Samenvattend kan ik stellen dat ik als Directeur Zorg graag wil bouwen aan een weerbare en wendbare organisatie die anticipeert op nieuwe crisistypen en op alle technologische, digitale en maatschappelijke ontwikkelingen die op ons afkomen.’