Voorwoord

Het Jaaroverzicht GHOR geeft - voor de tweede keer digitaal - weer welke zaken er voor de GHOR in het jaar 2014 uit sprongen. Het lijkt alweer lang geleden, maar het bezoek van Obama aan Amsterdam, gevolgd door het Koningsdag-bezoek van Willem-Alexander en Máxima aan Amstelveen waren enkele hoogtepunten waar ook de GHOR nauw bij betrokken was. Bij beide evenementen is preventief opgeschaald naar GRIP 4. De gasexplosie in Diemen was in 2014 de enige opschaling naar GRIP 2.

Halverwege het jaar is het landelijk crisismodel GHOR ingevoerd, wat gevolgen heeft gehad voor zowel de invoering als de invulling van een aantal piketfuncties. Verder is er veel aandacht geweest voor zorgcontinuïteit bij care-instellingen, en scoorde de GHOR goed bij het partnersamenwerkingsonderzoek. Dit is natuurlijk slechts een greep uit alle ontwikkelingen: scroll en klik vooral verder wanneer een onderwerp u specifiek interesseert.

Tenslotte wijs ik u graag op de Jaarrekening, de Jaarverantwoording en het interne kwaliteitsjaarverslag: ook deze documenten lsten de recente ontwikkelingen binnen de GHOR goed zien.

Jan Woldman

Adj. Directeur GHOR Amsterdam-Amstelland/Wnd. Adj. Directeur GGD Amsterdam