Tweede Netwerkdag voor GHOR-functionarissen

Op donderdag 19 juni 2014 vond de tweede GHOR Netwerkdag plaats. Vijftig operationele functionarissen - van Directeur Publieke Gezondheid tot Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen en van Hoofd Informatie tot Hoofd Ondersteuning - kwamen bijeen in de Kompaszaal aan het IJ.

De dag ging van start met een welkomstwoord door Jan Woldman. Vervolgens was de beurt aan Cora Schmitz en Audri van Duin, die de resultaten van het Partnersamenwerkingsonderzoek presenteerden. Hierna was het woord aan dagvoorzitter Angela Loeffen van het Netwerkcentrum. Zij leidde de groep door het nieuwe Crisismodel GHOR; nogal een uitdaging gezien de complexiteit van het model. Gelukkig werd alles een stuk concreter toen de functionarissen in groepjes kennis konden maken met de verschillende functies.

Na de lunch stortten de groepjes zich op het spel 'Criviant’, een variant op het welbekende Triviant. De middag werd afgesloten met een korte nabespreking en een dankwoord van Jan Woldman aan alle aanwezigen, de organisatoren en de dagvoorzitter.