Samenwerking met Kennemerland: Eureka!

De GHOR-bureaus van Kennemerland en Amsterdam-Amstelland werken op verschillende fronten samen. Er is voor gekozen om deze samenwerking 'bottum up' te laten ontstaan: door gedeelde onderwerpen ontstaat de kennisdeling en samenwerking vanzelf - mits de medewerkers elkaar kennen en weten te vinden.

Daar is dit jaar in geïnvesteerd met een Eureka-middag, waar sprekers op TedEx-achtige wijze hun visie deelden. DPG Paul van der Velpen vertelde over hoe de opschalingsstructuur ook bruikbaar zou kunnen zijn voor sociale crises, zoals gezinsdrama's. Tweede spreker was Carolien Dijkstra van de politie. Zij is projectleider 'burgerinteractie' en vertelde over hoe de politie social media benut voor informatie en om burgers te betrekken bij de crisisbestrijding.

Infectieziektenbestrijding in het havengebied

Tevens is in 2014 een interregionale themabijeenkomst georganiseerd over infectieziektenbestrijding in het havengebied. Deze dag vond in IJmuiden plaats, ook in samenwerking met de GGD'en.

Samenwerking

Samenwerking vindt verder plaats op het gebied van Opleiden, Trainen en Oefenen, het voorbereiden van mogelijke bijstandsverzoeken en op het gebied van ketenregie van de witte kolom.

Uniformiteit

Doordat de ziekenhuizen, en zeker de traumacentra, veelal regiogrens-overschreidende zorg verlenen, is het wenselijk te streven naar uniformiteit. Bijvoorbeeld bij praktische afspraken rondom slachtofferregistratie, maar ook bij informatiemanagement tijdens een ramp met veel slachtoffers en bij de wijze waarop het toezicht op de mate van voorbereiding op rampen en crises door ziekenhuizen wordt georganiseerd. Daarom wordt ook de samenwerking gezocht met de regio's Noord-Holland-Noord, Gooi- en Vechtstreek, Flevoland en Utrecht. Zo worden de gebieden van de twee traumacentra in de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (Traumanet AMC en Netwerk acute zorg regio Vumc) gedekt.