OvD-G-inzetten en GRIP

Het aantal GRIP-inzetten komt in 2014 vrijwel overeen met het jaar 2013. De veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland kende een lichte daling, terwijl de regio Zaantreek-Waterland een lichte stijging liet zien.

Bij de GRIP 1-opschalingen in Amsterdam-Amstelland is een lichte daling te zien ten opzichte van 2013. Bij de GRIP-opschalingen in Zaanstreek-Waterland constateren we een ruime verdubbeling ten opzichte van 2013. Daarentegen heeft er geen enkele GRIP 2-opschaling plaatsgevonden in deze regio.

In Amsterdam-Amstelland was de gasexplosie in Diemen de enige GRIP 2-opschaling bij een incident; in 2013 waren er nog zes opschalingen naar GRIP 2. Net als in 2013 heeft er geen enkele GRIP 3-opschaling plaatsgevonden. De GRIP 4-opschalingen vonden beide plaats in het kader van ‘voorbereide grote evenementen’, waarbij uniformiteit in opschaling bij betrokken Veiligheidsregio’s uitgangpunt is geweest.

OvD-G-inzetten

Naar aanleiding van de grote stijging van het aantal OvD-G inzetten in de jaren 2010-2012 zijn begin 2013 de inzetcriteria OvD-G aangepast en is tegelijkertijd een onderscheid gemaakt tussen een SMH OvD-G en een GHOR OvD-G. De SMH OvD-G wordt ingezet op verzoek van, en komt ten laste van, Ambulance Amsterdam.

De inzetcriteria SMH OvD-G zijn:

  • Op verzoek van MKA en 1ste Ambulance
  • Inzet 4 of meer ambulances monodisciplinair (primair/secundair)
  • Inzet 3 ambulances + MMT monodisciplinair (primair/secundair)

De inzetcriteria voor de GHOR OvD-G zijn:

  • Ongeval met Gevaarlijke Stoffen (CBRNE)
  • GRIP door ambulance/gemeente/politie/brandweer
  • Evenementen/geplande inzet

Het verslagjaar 2014 is het tweede jaar waar de nieuwe inzetcriteria van kracht zijn. De stijging beschouwen wij verwaarloosbaar waardoor we vooralsnog uitgaan van een stabiel beeld. Van de GHOR-inzetten Ongeval Gevaarlijke stoffen (OGS) zijn de meeste in het kader van koolmonoxidevergiftiging. In het kader van evenementen/geplande inzet zijn de meeste voor de GRIP 4 inzetten NSS/bezoek Obama en Koningsdag.