Opleiden-Trainen-Oefenen

Om de vakbekwaamheid van bestaande en nieuwe GHOR-functionarissen op peil te houden hebben de medewerkers OTO in 2014 weer tientallen opleidingen, trainingen en oefeningen georganiseerd. Deze activiteiten zijn op mono- en multidisciplinair initiatief georganiseerd voor alle GHOR-functionarissen die werkzaam zijn in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland.

Opleiden

Diverse GHOR-functionarissen hebben initiële opleidingen of vervolgopleidingen gevolgd. Dit betrof onder meer:

 • Opleiding OvD-G
 • Opleiding HIn
 • Opleiding HOn
 • Opleiding crisisbeheersing basis

Trainen

Voor diverse GHOR-functionarissen zijn mono- en /of multidisciplinaire themabijeenkomsten georganiseerd. Thema's waren onder meer:

 • Bestuurlijke advisering (ROT)
 • Bestuurlijke besluitvorming (BT)
 • Onderlinge samenwerking meldkamers en eenheden
 • Onderlinge samenwerking OvD-G, GAGS en ACGZ
 • Communicatie bij een ongeval met gevaarlijke stoffen
 • Asbest
 • Voorbereiding op grote evenementen.

Oefenen

Vanwege de NSS is een aantal geplande multidisciplinaire oefenmomenten gewijzigd in voorbereidingsbijeenkomsten voor de dienstdoende functionarissen. Hierbij is ook aandacht besteed aan scenariodenken. Andere mono- en multidisciplinaire oefeningen waren onder meer:

 • Een CoPI-Meerdaagse in Weeze (Duitsland)
 • Oefeningen voor het CoPI, ROT en de Actiecentra, met als thema de Hemspoortunnel.
 • Oefeningen gericht op veilig aanrijden en opstellen bij chemiefabrieken.

Feedback op oefeningen van deelnemers

Naar aanleiding van feedback uit OTO-momenten in 2013 zijn in 2014 - in plaats van tegenspel door de oefenstaf - vaker de daadwerkelijke functionarissen OvD-G, ACGZ, GAGS of DPG als tegenspeler bij oefeningen betrokken. Het evalueren van monodisciplainire samenwerking ten tijde van multioefeningen is vaker gelukt.

Uit OTO-momenten in 2014 zijn veel aandachtspunten en ideeën voortgekomen die zijn verwerkt in het OTO-programma 2015. In 2015 is het accent van oefenen verschoven naar trainen.

Voor een overzicht van alle georganiseerde opleidingen, trainingen en oefeningen, zie de rechter zijbalk.