Netwerkdag drie veiligheidsregio's

In 2014 hebben drie veiligheidsregio's gezamenlijk hun jaarlijkse netwerkdag georganiseerd: de regio's Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland. Zij liggen alle drie aan het Noordzeekanaal en delen dan ook bepaalde risico's die met dit gebied samen hangen, zoals scheepvaartincidenten, risico's in de haven met gevaarlijke stoffen, overstromingsriscio’s en SAIL.

Aan de totstandkoming is hard gewerkt door een team uit de drie regio's en in samenwerking met het Centraal Nautisch Beheer (CNB), de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de politie. Omdat de GHOR voor twee van de drie regio's werkt, heeft de GHOR de projectleider geleverd.

Op 3 december 2014 vond de netwerkdag plaats in de Kromhouthal in Amsterdam-Noord. Bezoekers konden met een historische pont overvaren van het Centraal Station Amsterdam, naar de voormalige scheepsmotorenfabriek. De ruim 350 bezoekers werden daar welkom geheten door burgemeester Eberhard van der Laan. De dag werd geopend met een film over het Noordzeekanaalgebied. Vervolgens was er een speech van minister Ivo Opstelten. In het plenaire programma was er onder meer een forumdiscussie tussen de drie voorzitters van de regio's, minister Opstelten en de directeur van SAIL, mevrouw Van Raalten. In de workshops was ruimte voor diverse onderwerpen die gerelateerd waren aan het Noordzeekanaalgebied, SAIL en de crisisbestrijding.

Het programma was er zoveel mogelijk op gericht dat mensen elkaar zouden spreken: het netwerken stond centraal. Zo was er een speednetwerksessie voor de functionarissen in de crisisstructuur, opdat zij hun evenknieën uit de andere regio konden ontmoeten. De meeste bezoekers vonden het een zinvolle netwerkbijeenkomst en hebben ook over de veiligheidsriscio's te gesproken. De dag vormde een mijlpaal in de samenwerking, die op basis hiervan verder geïntensiveerd kan worden.