Kwaliteitsmanagement

De basis van kwaliteitsmanagement is de plan-do-check-act cyclus. De GHOR legt dat uit als actief op zoek gaan naar kansen en verbeteringen en deze planmatig uitvoeren en bewaken.

Sinds 2013 is de focus ook gericht op het implementeren van procesmatig werken. Daartoe is eerst vastgelegd wat de primaire producten van het GHOR-bureau zijn:

  • Inzetbare GHOR-functionarissen
  • Samenhangende afspraken met ketenpartners
  • Evaluaties
  • Advies aan overheden en andere hulpverleningsorganisaties
  • Uitvoering van taken voor de GGD.

Vervolgens worden de verbindingen met alle werkprocessen binnen het GHOR-bureau gelegd. Daarmee kan verdere efficiëntie worden vergroot.

Kansen en verbeteringen

De belangrijkste bronnen voor verbeteringen waren in 2014 de GRIP-inzetten, inzetten bij evenementen (vooral de Troonswisseling uit 2013) en de Netwerkdag voor GHOR-functionarissen.

Het houden van audits is een ander middel om actief op zoek te gaan naar kansen en verbeteringen.

Op 1 oktober 2014 ging de interne audit over:

  • Implementatie piketfuncties
  • Evenementenadvisering
  • (medisch) beheer Geneeskundige Combinatie (GNK-c)

De conclusie was dat de onderzochte werkprocessen goed verlopen. Daarnaast zijn aanbevelingen gedaan ter verbetering. Deze zijn opgepakt.

In het kader van het HKZ-certificaat heeft op 18 november de jaarlijkse externe audit door Lloyd’s Register Nederland B.V. plaatsgevonden met als conclusie: "Ga door op de ingeslagen weg".

.