Informatiemanagement in de koude fase

GHOR- functionarissen doorlopen jaarlijks een aantal trainingen en oefeningen. Daarnaast volgen zij specifieke bij- en nascholingen. Daarmee blijven zij vakbekwaam en voldoen aan de gestelde kwalificatienorm. Al deze scholingen en oefeningen worden geregistreerd in het digitale vakbekwaamheid managementsysteem AG5.

AG5: Monitoren OTO-traject

In AG5 wordt gevolgd of voldaan is aan het functie specifieke traject van Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO). Op deze manier kan, indien nodig, tijdig worden bijgestuurd. Om het OTO-traject beter te monitoren is zowel het beheer als de gegevensinvoer van AG5 geoptimaliseerd. De belangrijkste verbeteringen in 2014:

  • Een functionaris kan gelijktijdig meerdere GHOR-functies vervullen. Deze worden nu in het overzicht van medewerkers getoond
  • De indeling van OTO-momenten is vereenvoudigd. Een voorbeeld: bij het aanmaken van een oefening kan nu als type oefening ‘monodisciplinair’ of ‘multidisciplinair’ worden gekozen. Deze keuze is er ook voor opleidingen en trainingen
  • Het aantal gebruikers, profielen en autorisaties is gereduceerd waardoor het beheer is vereenvoudigd

Nieuw in 2014 en 2015

Eind 2014 heeft de GHOR de AG5 ‘correspondentiemodule’ in gebruik genomen. Het is nu mogelijk in één handeling een digitale uitnodiging te sturen aan de deelnemers van een oefening. In 2015 gaat de GHOR de vernieuwde AG5 ‘skills’ implementeren. Deze heeft een verbeterde look and feel en uitgebreide rapportagemogelijkheden.

GHOR4all sluit aan op basisregistraties: Adresgegevens uit NHR en BAG

GHOR4all is een landelijke internetapplicatie die het GHOR-bureau helpt om inzicht te verkrijgen in zorgcontinuïteitsgegevens van zorgaanbieders en locaties met verminderd zelfredzame personen in de regio. In de landelijke Stuurgroep GHOR Informatiemanagement voor Zorgcontinuïteit is besloten te voldoen aan de wettelijke verplichting aan te sluiten op het stelsel Basisregistraties. Adresgegevens van zorginstellingen in GHOR4all worden daartoe voortaan betrokken uit de basisregistraties het nieuwe Handelsregister (NHR) en de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG).

Net als alle andere GHOR-regio’s heeft de GHOR in 2014 de benodigde NHR-matching uitgevoerd. Deze is inmiddels zo goed als afgerond voor de sectoren acute zorg, verpleging- en verzorging en geestelijke gezondheidszorg in de regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland. Zorginstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de registratie van de juiste gegevens bij het NHR. Toekomstige verhuizingen/opheffingen worden automatisch in GHOR4all verwerkt.

Witte kaart

De gematchte GHOR4all locaties zijn beschikbaar gemaakt in ‘De Witte Kaart’ in het Landelijk Crisismanagement Systeem (LCMS). Tijdens een incident is nu in één oogopslag te zien welke zorginstellingen in een effectgebied liggen. Zorginstellingen die met correcte locatie informatie in het NHR en daarmee op de witte kaart staan stellen de hulpdiensten in staat om snel en adequaat te handelen. Sinds januari 2015 wordt het gebruik van de witte kaart in onze regio geïmplementeerd.