Partnersamenwerkingsonderzoek: GHOR scoort goed

Eind 2013 is door het GHOR-bureau voor de derde keer een Partnersamenwerkingsonderzoek uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn tijdens de GHOR Netwerkdag van 19 juni 2014 gepresenteerd.

Het GHOR-bureau krijgt als gemiddelde waardering een 7,5 van de operationele functionarissen en een 7,6 van de partners. Een mooie score!

Op alle thema's (algemeen - bereikbaarheid - overleg en samenwerken - opleiden en oefenen - hulpmiddelen - inzet en bejegening, communicatie en informatie) werd hoger gescoord dan in 2010. Dit is zowel het oordeel van de GHOR-functionarissen als van de partners.

De conclusie kan worden getrokken dat de samenwerking met de partners en de operationele functionarissen naar tevredenheid verloopt en de tevredenheid de laatste jaren is toegenomen. Een vergelijking van de resultaten in relatie met de verbeteringen uit 2010 lijkt zichtbaar te maken dat veel van de uitgezette verbeteringen ook daadwerkelijk effect hebben gehad.