GAGS-pool

In 2014 is de Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) in zeven veiligheidsregio’s in totaal 56 keer ingezet. In de regio Amsterdam-Amstelland is de GAGS bij 17 incidenten betrokken geweest en in de regio Zaanstreek-Waterland bij zeven. Er is in deze twee regio’s deelgenomen aan totaal 15 oefeningen. De GAGS heeft in de regio Amsterdam- Amstelland een bijdrage geleverd aan de evaluatie van één incident (GRIP2 Diemen).

Begin 2014 heeft er een training plaatsgevonden met ACGZ, OvD-G en GAGS. Het was zeer waardevol om elkaar beter te leren kennen en te ontdekken tegen welke zaken elke functionaris aanloopt bij een incident met gevaarlijke stoffen.

Ook is er overleg geweest tussen de GAGS’en en Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) van de brandweer die dienst doen in de regio Amsterdam-Amstelland. Er zijn gezamenlijke incidenten geëvalueerd en er zijn andere lopende zaken besproken.

De GAGS hebben ook geadviseerd over CBRN-plannen bij ziekenhuizen en stoffen voor het scenarioboek. Daarnaast is input geleverd voor evenementenadvisering en asbestbrieven om tijdens en na asbestincidenten te verspreiden naar burgers.

Het - meer gedetailleerde - Jaarverslag GAGS kan worden opgevraagd bij nnijhuis@ggd.amsterdam.nl