Bureau en personeel

In 2014 is het GHOR-bureau versterkt met Dennis van Kraaijenoord als ondersteunend Beleidsmedewerker OTO. Daarnaast is Yvonne de Boer gedurende het jaar gedetacheerd geweest vanuit de Regionale Brandweer Zaanstreek-Waterland. Zij heeft zich hoofdzakelijk bezig gehouden met zorgcontinuïteit bij care-instellingen.

Het jaar 2014 wordt voor de GHOR getekend door het overlijden van de DPG uit Zaanstreek-Waterland, Johan Detering. Hij toonde zich altijd zeer betrokken bij de GHOR, en vervulde ook diverse nevenfuncties op het gebied van veiligheid en crisisbestrijding.

Verhuizing: van vaste plek naar flexplek

De medewerkers van het GHOR-bureau zijn half juni verhuisd van een tijdelijke werkplek naar de oude vertrouwde gang op de 1e verdieping (A1) van het pand van de GGD Amsterdam. Hoewel de 'oude' inrichting er nog prima uitzag, voldeed deze niet meer aan de huidige wensen en eisen die aan een kantoorruimte gesteld mogen worden en is dus verbouwd. Zo was er behoefte aan verschillende soorten (flex)werkplekken, afhankelijk van het 'soort' werk waar medewerkers mee bezig zijn. Zo zijn er stilte-ruimtes, reguliere werkplekken, diverse overleg- en vergaderruimtes en zithoeken om bezoek te ontvangen, te brainstormen of rustig met bijvoorbeeld een Ipad aan te werken. Kenmerkend is ook dat diverse muren zijn vervangen zijn door glazen wanden. Hiermee wordt een veel opener en transparant effect gecreëerd.

Nieuw Actiecentrum GHOR

Eind augustus heeft de GHOR ook haar nieuwe Actiecentrum in gebruik genomen. De ruimte is ruim opgezet en heeft een open karakter. Er is gekozen voor robuust en eenvoud als basis. De apparatuur is makkelijk te bedienen zodat het gebruik voor zich spreekt. Het Actiecentrum is 24/7 toegankelijk en voorzien van een aansluiting op noodstroom. Zo kan er ook bij elektriciteitsuitval gewoon doorgewerkt worden. Met de ondersteunende afdelingen Huisvesting en I&A zijn service level agreements (SLA's) afgesloten om bij problemen te allen tijde snel te kunnen schakelen. In september 2014 is tijdens de gasexplosie in Diemen (GRIP 2) al gebruik gemaakt van het Actiecentrum. Als er geen ramp of crisis is, fungeert het Actiecentrum als reguliere werkplek; er is ruimte voor zes medewerkers.