Beleidsplan veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

In 2014 heeft de GHOR geparticipeerd in het opstellen van het nieuwe multidisciplinaire meerjarenbeleidsplan van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

Eerst zijn strategische uitgangspunten opgesteld. De focus wordt verbreed van crisisbeheersing naar risicobeheersing en van flitsrampen naar alle soorten crises. Ook wordt er ruimte gecreëerd voor innovatie. Tenslotte zijn de zelfredzaamheid van inwoners en bedrijven ('lokaal doen wat lokaal kan en alleen regionaal doen wat moet') belangrijke uitgangspunten. Vervolgens zijn er vier doelen vastgesteld die de VrAA zich stelt:

  1. Een up-to-date crisisaanpak, die meer flexibiliteit biedt bij verschillende crisestypen
  2. Versterking van informatiemanagement en tevens een datagedreven risicoanalyse waaronder het real time informatie ontsluiten. Bijvoorbeeld ten behoeve van crowdmanagement bij evenementen of over de risico's van vrachtverkeer
  3. Gebiedsgericht werken: de ‘Hotspot’ aanpak, zoals al wordt toegepast in het ArenA-gebied. Ook in andere drukke gebieden waar veel risico's samenkomen, zoals de Zuidas en Westpoort
  4. 'Toprisico's' benoemen. Dat zijn vooralsnog wateroverlast en de toenemende druk op de ruimte, crowdmanagement en risico-evenementen