Zaanstreek-Waterland

De GHOR Amsterdam-Amstelland voert de GHOR-taken ook uit voor VrZW, waaronder uiteraard de piketfuncties.

In 2013 is er een aantal inzetten geweest in VrZW: driemaal is opgeschaald naar een GRIP 2:

  • Uitval 112/P2000/C2000 (1 maart),
  • Storm (28 oktober),
  • Brand Westzanerdijk met risico gevaarlijke stoffen (18 december)

Bij de eerste twee is gelijktijdig opgeschaald in VrAA, waardoor de GHOR voor twee regio's gelijktijdig aan de slag was. Dit is goed verlopen.

Er is daarnaast viermaal opgeschaald naar GRIP 1 onder meer voor de ontruiming van een flat na een schietincident in Zaandam (8 april), voor een gaslek bij een woonzorgcentrum in Zaandam (8 april), en een aantal grote branden met mogelijk gevaarlijke stoffen.

De netwerkdag die in november 2013 in VrZW is georganiseerd, had het thema 'Stroomuitval'. Geschetst werd wat de gevolgen zouden zijn bij langdurige stroomuitval. Dit bleek een cumulatie van gevolgen te kunnen hebben, voor allerlei sectoren - waaronder de zorg. Aan de netwerkdag namen verschillende functionarissen uit de witte kolom deel, waaronder van het Zaans Medisch Centrum, Evean en Zorgcirkel. Er zijn nuttige contacten gelegd voor zorgcontinuïteit, ook met het oog op de aandacht hiervoor in 2014.