Voorwoord

Dit jaar het inhoudelijk Jaaroverzicht van de GHOR Amsterdam-Amstelland in een nieuw elektronisch jasje - net als sinds enige tijd onze nieuwsbrieven!

Naast dit inhoudelijke overzicht heeft de GHOR een kwaliteitsjaarverslag, een verslag van de werkzaamheden voor Zaanstreek-Waterland en een financieel jaarverslag (als onderdeel van de jaarrekening 2013 van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland) uitgebracht. Deze makkelijk leesbare bloemlezing laat goed de actuele ontwikkelingen zien bij de GHOR zoals bijvoorbeeld bij het proces slachtofferregistratie en de betrokkenheid bij de planvorming binnen de publieke gezondheidszorg.

Natuurlijk kan de Troonswisseling niet onvermeld blijven. Terwijl we langzaam aan het warmlopen waren voor het geplande bezoek van de Koningin aan Amstelveen op Koninginnedag, deelde (toen nog) Koningin Beatrix op 28 januari tamelijk onverwachts mee dat zij op 30 april afstand wilde doen van de troon. Dat betekende geen bezoek aan Amstelveen maar het organiseren van een bijzonder en fantastisch feest door de stad Amsterdam. En bijzonder en fantastisch werd het!

Voor de gemeente, voor de hulpdiensten en voor vele anderen was het drie maanden lang vol aan de bak om dit allemaal voor te bereiden. Ook voor de GHOR kwam er veel werk bij kijken in een relatief korte tijd; het was het grootste en meest complexe evenement ooit in Amsterdam. Dat heeft betekend dat andere plannen wat uitgesteld moesten worden, maar het was het meer dan waard!

Jan Woldman
Adj. Directeur GHOR/Hoofd GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland