Prestaties GHOR

Prestatie-indicatoren laten zien welke resultaten zijn geboekt en maken duidelijk waar verbeteringen nodig zijn. In 2013 heeft de GHOR haar doelstellingen uitgedrukt in prestatie-indicatoren. Daarbij is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de prestatie-indicatoren uit het landelijke project Aristoteles.

Er zijn indicatoren benoemd over de paraatheid, deskundigheid en het materiaal. Vervolgens zijn deze berekend met gegevens uit meerdere applicaties. Onder andere AG5 en GHOR4all. In het vakbekwaamheid managementsysteem AG5 worden de door een GHOR-functionaris gevolgde opleidingen, trainingen en oefeningen vastgelegd en ook de inzetverslagen gerapporteerd. In GHOR4all registreren ketenpartners in de regio hoe zij hun continuïteit hebben geregeld.

Resultaten GHOR 2012/2013

In de tabel zijn de resultaten voor 2012 en 2013 weergegeven. De GHOR heeft in 2013 vaker afspraken met ketenpartners kunnen maken dan in 2012. Ook voldoen de sleutelfunctionarissen GHOR in 2013 weer aan de norm wat betreft geoefendheid. Onder andere naar aanleiding van de resultaten op de indicator continuïteitsplannen, zal in 2014 aandacht aan de sector verpleging en verzorging worden besteed.

Hiermee is de transparantie van de operationele GHOR-prestaties vergroot. Ook in de komende jaren blijven indicatoren in ontwikkeling.