Planvorming

De beheergroep Noordzeekanaal is verantwoordelijk voor het beheer van het Incidentbestrijdingsplan Noordzeekanaal. Naast een grondige actualisatie van het IBP staat ook de structuur van de beheergroep ter discussie.

Het Regionaal Crisisplan Zaanstreek-Waterland is geactualiseerd. Het is aangepast aan het nieuwe crisismodel GHOR en aan het knoppenmodel. Voor de GHOR is de grootste wijziging de beschrijving van de nieuwe functionarissen die per 1 juli 2014 operationeel zullen zijn.

In 2013 is een start gemaakt met de herziening van het veiligheidsbeleid GHOR. In juni  is een themabijeenkomst gehouden om de afbakening van het beleid aan te scherpen. Wegens capaciteitsgebrek is het project uitgesteld naar 2014.