Opleiden-Trainen-Oefenen

Ook in 2013 hebben GHOR-functionarissen in Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland weer volop opleidingen gevolgd en getraind en geoefend om zo hun kennis en kunde op peil te houden.

Door de Troonswisseling kwam een aantal geplande OTO-momenten te vervallen. Hiervoor zijn aangepaste activiteiten in de plaats gekomen. Ook hebben veel functionarissen van het CoPI, het Actiecentrum GHOR en de Interface/het Beleidsteam diensten gedraaid tijdens de Troonswisseling.

Dit jaar was ook het laatste jaar van het ‘dubbel piket' voor de GHOR-functie Coördinator Gewondenvervoer (CGV). Door herziening van taken zal Ambulance Amsterdam zelf zorgen voor een beschikbare functionaris voor gewondenspreiding en ambulancebijstand en stelt zij aan de GHOR zeven functionarissen als GHOR-centralist beschikbaar. In 2014 wordt de taakinvulling en opleiding van de GHOR-centralisten verder uitgewerkt.

Opleiden

In 2013 hebben ruim tien nieuwe GHOR-functionarissen een landelijke functiegerichte opleiding gevolgd bij de Academie voor GHOR en Opgeschaalde Zorg (AGOZ). Zij hebben de volgende opleidingen met goed gevolg afgelegd: de HGn-opleiding (Hoofd Gewondennest), de CGV-opleiding (Coördinator Gewondenvervoer), de OMAc-opleiding (Operationeel Medewerker Actiecentrum) en de nieuwe opleidingen ACGZ  (Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg) en HInGZ (Hoofd Informatie Geneeskundige Zorg).

Door de nieuwe functie ACGZ (die de functie van Hs-GHOR vervangt) is besloten dat alle opgeleide Hs-GHOR-functionarissen de verkorte opleiding ACGZ moeten volgen. Hier is in 2013 een start mee gemaakt en dit wordt in 2014 en 2015 afgerond.

De twee landelijke bijscholingen voor de OvD-G (Ongevallen Gevaarlijke Stoffen en Beeld-, Oordeels- en Besluitvorming) zijn door verschillende Officieren van Dienst gevolgd, waarmee alle zittende OvD-G'en deze bijscholingen hebben afgerond.

Daarnaast hebben verschillende GHOR-functionarissen deelgenomen aan de multidisciplinaire basisopleiding crisisbeheersing, die zowel in de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland als in de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland wordt aangeboden.

Trainen

Voor diverse GHOR-functionarissen zijn mono- en /of multidisciplinaire themabijeenkomsten georganiseerd. Thema's waren onder meer:

  • Functioneel leiding geven (OvD-G)
  • Onderlinge samenwerking (functionarissen GNK-c)
  • Stroomuitval (leden ROT En BT)
  • Defensie (leden van het CoPI)
  • Een interregionale themabijeenkomst voor de functionarissen van het Actiecentrum GHOR gevolgd door een interregionale oefening.

Oefenen

Zoals gebruikelijk is een groot aantal mono- en multidisciplinaire oefeningen georganiseerd voor de diverse GHOR-functionarissen. Enkele hoogtepunten:

  • De CoPI-Meerdaagse in Twente
  • Twee ZiROP/GNK-c oefeningen in samenwerking met het AMC en Amstelland Ziekenhuis
  • Vier keer een oefening voor ROT, BT en Actiecentra, scenario schietpartij waar de witte kolom flink aan de slag moest
  • CoPI oefeningen bij onder meer Artis, chemische bedrijven en slooppand in Zaandam

Voor een overzicht van alle georganiseerde opleidingen, trainingen en oefeningen, kijk in de rechter zijbalk.

Formatie

Femke Janse is als Ondersteunend Medewerker OTO gestopt bij de GHOR. Daniel Pereira Filho is voor Femke in de plaats gekomen.

Feedback op oefeningen van deelnemers

Op de Netwerkdag GHOR-functionarissen (september 2013) en bij oefeningen is door deelnemers aangegeven dat zij graag in plaats van tegenspel door de oefenstaf een 'echte' functionaris willen spreken. Voor 2014 wordt gekeken naar de mogelijkheden om hiervoor vaker bijvoorbeeld een echte OvD-G, ACGZ, GAGS of DPG in te zetten.

Een tweede punt was het niet voldoende evalueren van de (monodisciplinaire) samenwerking tussen teams (bijvoorbeeld OvD-G/ACGZ/Actiecentrum bij een CoPI/ROT/Actiecentrum-oefening). Voor 2014 wordt gekeken naar de mogelijkheden om na de oefening als witte kolom samen te evalueren.