Interregionale samenwerking met Kennemerland

In 2013 is de samenwerking met Kennemerland tegen het licht gehouden. Een aantal voornemens tot projecten is de afgelopen jaren niet gestart, onder meer door verschillen in visie en prioriteit.

Tegelijkertijd wisten medewerkers elkaar over en weer juist goed te vinden. Het gevoel was dat de samenwerking meer 'bottum-up' vorm zou moeten krijgen, en minder 'top-down'.

Uniformiteit in beleid en werkwijze vinden de beide regio's wenselijk, ook met het oog op de partners in de witte kolom, maar dit is geen doel op zich. Wat betreft beleidsontwikkeling kunnen er verschillen van inzicht zijn, en uiteraard is er sprake van een context met vele andere betrokkenen, waaronder de multidisciplinaire partners. Dit maakt dat zaken zoals aanpassing van de crisisstructuur niet alleen door de GHOR zijn te regelen. Wel willen de regio's de functieprofielen van de GHOR-functionarissen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

In het interregionale Directeurenoverleg is daarom besloten om op regelmatige basis te blijven samenwerken, met als voornaamste doel kennisdeling en -ontwikkeling (bijvoorbeeld door middel van themadagen waar leerpunten uit evaluaties worden uitgewisseld). Deze zijn de basis waaruit projecten tot stand kunnen komen. De intensiteit van de samenwerking zal hierdoor per jaar kunnen variëren. Speciale aandacht is er voor risico's die de regio's samen delen zoals Schiphol, Noordzeekanaal en haven en infectieziekten.

Elke regio houdt een eigen piketpool, maar de regio's bereiden zich wel voor op onderlinge bijstand. Op het gebied van OTO-activiteiten wordt samenwerking gezocht.

De samenwerking tussen de beide regio's is niet exclusief: beide regio's zien graag dat andere regio's als Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland-Noord erbij aansluiten.