Informatiemanagement

In 2013 is de GHOR Amsterdam-Amstelland van start gegaan met de implementatie van het nieuwe landelijke crisismodel GHOR. Dit betekent onder meer dat in de loop van 2014 enkele functies komen te vervallen en dat gestart wordt met een aantal nieuwe functies.

Met name de functie Hoofd Informatie Geneeskundige Zorg (HIn-GZ) moet leiden tot een betere informatievoorziening richting de besluitvormers.

Verder zijn het afgelopen jaar de voorbereidingen getroffen voor het implementeren van een nieuwe GHOR-functie op de Meldkamer Ambulancezorg (MKA): de GHOR-centralist. Aanleiding voor het instellen van deze extra functionaris is tweeledig. Enerzijds krijgt MKA de verantwoordelijkheid voor de zorg in de opgeschaalde situatie erbij. Anderzijds leverde de evaluatie van het treinincident bij Westerpark (2012) dusdanige verbeterpunten ten aanzien van informatievoorziening op dat daar het idee voor een extra informatiefunctionaris uit is voortgevloeid.

Ook de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland investeerde in informatiemanagement. De multidisciplinaire werkgroep informatiemanagement heeft eind 2013 een visie gepresenteerd. Er is gestart met het opleiden van multidisciplinaire informatiefunctionarissen en een geactualiseerde werkwijze. De focus ligt op de kwaliteit van de informatievoorziening.