GRIP-inzetten

Het aantal GRIP-inzetten in 2013 is lager dan in het voorgaande jaar: 19 inzetten in 2013 versus 24 in 2012. In 2013 is geen enkele keer opgeschaald naar GRIP 3. Tijdens de Troonswisseling is gedurende een langere periode opgeschaald naar GRIP 4.

Opvallend was dat bij we bij twee GRIP 2-incidenten te maken kregen met een gelijktijdige opschaling in zowel de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland als in de regio Zaanstreek-Waterland.

Voor een schematisch overzicht van alle inzetten, zie de rechter zijbalk.

OvD-G inzetten

Sinds begin 2013 zijn de onderstaande nieuwe inzetcriteria van kracht. De OvD-G wordt ten behoeve van Ambulance Amsterdam als volgt ingezet:

 • Op verzoek van MKA en 1ste Ambulance
 • Inzet 4 of meer ambulances monodisciplinair (primair/secundair)
 • Inzet 3 ambulances + MMT monodisciplinair (primair/secundair)

De inzetcriteria voor de OvD-G als GHOR-functionaris zijn nu:

 • Ongeval met Gevaarlijke Stoffen (CBRNE)
 • GRIP door ambulance/gemeente/politie/brandweer
 • Evenementen/geplande inzet

Het aantal OvD-G-inzetten in 2013 bedroeg 132.

Terugblik voorgaande jaren

 • 2008: 130 inzetten
 • 2009: 253 inzetten
 • 2010: 615 inzetten
 • 2011: 760 inzetten
 • 2012: 727 inzetten
 • 2013: 132 inzetten

Van de 132 OvD-G inzetten in 2013 vielen er 67 in de categorie OvD-G inzet als GHOR-functionaris. Daarnaast heeft Ambulance Amsterdam ervoor gekozen om pas bij vier eenheden de OvD-G in te zetten. Dit heeft ook bijgedragen aan een verminderd aantal inzetten.

Door de overgang van de Meldkamer Ambulancezorg naar de Gemeenschappelijke Meldkamer in mei 2013 duurde het wat langer dan gepland de afspraken met betrekking tot de inzet van de OvD-G bij Ongevallen met Gevaarlijke Stoffen (OGS) te standaardiseren.

De invoering van de nieuwe inzetcriteria had als doel te komen tot een afname van het aantal OvD-G-inzetten. De periode 2003-2009 werd hierbij als de gewenste situatie gezien (minder dan 300 inzetten per jaar). Met de daling naar 132 inzetten in 2013 is deze doelstelling zeker gehaald. Hiermee zijn ook de kosten beter te beheersen.