GHOR4all

GHOR4all is een internetapplicatie die het GHOR-bureau helpt om inzicht te verkrijgen in zorgcontinuïteitsgegevens van de ketenpartners in de regio.

In samenwerking met GHOR Nederland, regionale bureaus GHOR, zorginstellingen en de softwareleverancier is in 2013 de lay-out verbeterd. Hierdoor zijn gegevens eenvoudiger te bekijken en actueel te houden.

Adresgegevens uit basisregistratie

Het GHOR-bureau is vertegenwoordigd in de landelijke Stuurgroep GHOR Informatiemanagement voor Zorgcontinuïteit. Hierin is besloten adresgegevens van zorginstellingen in GHOR4all voortaan maandelijks te betrekken uit de basisregistratie het nieuwe Handelsregister (NHR). GHOR Nederland heeft hiertoe in 2013 een contract gesloten met de Kamer van Koophandel (KvK NL). Redacteuren en organisatiebeheerders hoeven zich binnenkort enkel te richten op het actueel houden van de verrijkte gegevens zoals 24-uurs beschikbaarheid en capaciteit.