Het GHOR-bureau in 2013

Er zijn twee nieuwe medewerkers in dienst getreden ter vervanging van personeel.

Het GHOR-bureau is in 2013 versterkt met de komst van Kier de Jong. Hij is beleidsmedewerker evenementenadvisering en heeft in korte tijd veel ervaring opgedaan op dit vlak, met name bij de advisering omtrent de Troonswisseling/Koninginnedag in 2013. Daniel Pereira Filho is ook bij de GHOR komen werken. Hij is ondersteunend beleidsmedewerker opleiden, trainen en oefenen.

Door langdurige ziekte en zwangerschappen zijn taken gerouleerd binnen het team. Over het algemeen is al het geplande werk voor 2013 uitgevoerd, dankzij de extra inspanning van collega's. De Regiegroep Opgeschaalde Acute zorg heeft hierdoor in 2013 echter maar één keer plaats gehad. En ook is de inventarisatie onder zorginstellingen naar de stand van zaken omtrent zorgcontinuïteit om deze reden doorgeschoven naar 2014.

In 2013 is een meerjarenbeleidsplan (MJB) opgesteld door de GHOR, om in te kunnen spelen op trends en ontwikkelingen zoals de taakverschuivingen tussen GHOR, RAV en Traumacentra. De GHOR ziet voor zichzelf op termijn een meer toezichthoudende rol in de Acute Zorg in de koude fase, in plaats van een initiërende rol. Om aan te sluiten op landelijke ontwikkelingen en om het informatiemanagement in de witte kolom te versterken wordt een vernieuwd functiehuis voor piketfunctionarissen ingevoerd, met nieuwe functies zoals de GHOR-centralist op de Meldkamer Ambulancezorg en een Hoofd Informatie in het Actiecentrum. Daarnaast wil de GHOR de komende jaren de nodige aandacht besteden aan zorgcontinuïteit bij zorginstellingen. Evenementenadvisering blijkt een belangrijk onderdeel binnen de regio - denk aan de Troonswisseling, maar ook de GayPride, SAIL en de almaar groeiende Dam-tot-Damloop en Marathon. De GHOR wil haar advisering daarom professionaliseren.

Het Meerjarenbeleidsplan is op te vragen bij r.logtenberg@ghorasd.nl maar zal - na het goedkeuringstraject - ook op de website geplaatst worden.