GAGS-pool

In 2013 zijn er in zeven veiligheidsregio's 48 GAGS- inzetten geweest. In de regio Amsterdam-Amstelland is de Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) bij vijftien incidenten betrokken geweest en in de regio Zaanstreek-Waterland bij drie.

Er is in deze twee regio's deelgenomen aan twaalf oefeningen. Voor de regio Zaanstreek-Waterland is de GAGS bij twee evaluaties betrokken geweest, in de regio Amsterdam Amstelland was dat na één incident het geval.

Er is overleg geweest met een responsteam van defensie. Hier is besproken wat defensie voor een GAGS en voor de GHOR kan betekenen bij incidenten met gevaarlijke stoffen (OGS). Defensie heeft uitgebreide expertise op het gebied van CBRN (incidenten met Chemische, Biologische, Radiologische en Nucleaire stoffen). Daarnaast beschikken zij over detectie- en identificatiemogelijkheden voor stoffen in het algemeen en specifiek stoffen die bij terroristische aanslagen kunnen worden gebruikt. Daarbij kan worden gedacht aan allerlei vaste chemische en biologische stoffen die defensie kan identificeren. De toegevoegde waarde van defensie ten opzichte van de Milieuongevallendienst (MOD) van het RIVM zit vooral in de expertise met betrekking tot strijdgassen en de meetmogelijkheden hiervoor. Ook in de voorbereidende fase kan informatie over CBRN-stoffen worden ingewonnen bij defensie.

Er heeft overleg en kennismaking plaatsgevonden met verschillende functionarissen uit de witte keten. Ter voorbereiding op de Troonswisseling heeft de GAGS overlegd met de AGS (Adviseur Gevaarlijk Stoffen brandweer), TEV (teamleider CBRN-explosieven veiligheid politie) en de LFO (landelijke faciliteit ontmantelen) over mogelijke scenario's met gevaarlijke stoffen. Tenslotte is aan het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis een advies verstrekt over hoe chemisch besmette slachtoffers op de eerste hulp het beste ontsmet kunnen worden en welke afspraken, materialen en faciliteiten hiervoor nodig zijn.