Evenementen

Begin 2013 is de folder 'Geneeskundige advisering bij Publieksevenementen' geïntroduceerd bij alle gemeenten en stadsdelen in de regio's Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland. De folder gaat in op de verschillen tussen het zogenaamde ‘standaard advies' en het ‘advies op maat'.

Bij evenementen met minder dan 5.000 bezoekers en zonder verzwarende omstandigheden kan de gemeente/het stadsdeel nu zelf advies uitbrengen. Bij grotere evenementen en/of evenementen waarbij verzwarende omstandigheden van kracht zijn (bijvoorbeeld wanneer er bovenmatig alcohol- en/of middelengebruik verwacht wordt of wanneer er fysiek zware inspanningen geleverd worden, wanneer er sprake is van tijdelijke kampeervoorzieningen, of wanneer er risico is op de verspreiding van legionella) geeft de GHOR - samen met de afdeling Hygiëne & Inspectie van de GGD - aanvullend advies.

In 2013 zijn er circa 150 adviezen gegeven, variërend van festivals en dancefeesten tot hardloopwedstrijden en wielertochten.

Troonswisseling

Veel tijd is besteed aan de Troonswisseling. Zo heeft de GHOR deelgenomen aan veel multidisciplinaire project- en werkgroepen en is er continue afgestemd met Ambulance Amsterdam en het Rode Kruis. Ook is een uitgebreid draaiboek opgeleverd en zijn alle partners op de hoogte gebracht van de meest relevante informatie. Van 29 april 12.00 uur tot 1 mei 13.00 uur was de maximaal opgeschaalde crisisorganisatie bijeen. Dit maakte de periode februari tot en met april extra druk op het gebied van evenementen.