Convenanten huisartsen

De GHOR maakt schriftelijke afspraken met haar partners in de Acute en Publieke Gezondheidszorg: ziekenhuizen, Ambulance Amsterdam, de GGD'en en huisartsen. Met de meeste partners waren al convenanten gesloten, maar met de Huisartsen in Amstelland nog niet.

In het overleg vormden de 24-uurs bereikbaarheid en het organiseren van huisartsenzorg op bijvoorbeeld een opvanglocatie knelpunten. De triagetelefonist kan namelijk niet onttrokken worden aan het primaire proces. Hiervoor zijn in goed overleg pragmatische oplossingen gevonden, waarna ook dit convenant ondertekend is.

De GHOR is blij dat met alle partijen in de acute zorg nu afspraken gemaakt zijn. Om de afspraken levend te houden - want zo vaak treden ze gelukkig niet in werking - zal de GHOR in 2014 een bijeenkomst  voor de ketenpartners organiseren.