Slachtofferregistratie

Ook in 2013 is er veel aandacht besteed aan het goed organiseren van slachtofferregistratie, omdat dit proces voor slachtoffers en verwanten erg belangrijk is. In onzekerheid verkeren over het lot van verwanten is verschrikkelijk. En voor slachtoffers is het wenselijk om zo snel mogelijk herenigd te worden met verwanten, zeker bij ernstig letsel.

Ziekenhuizen zijn hierin de belangrijkste partners van de GHOR, naast de Ambulance Amsterdam. De convenanten met de ziekenhuizen zijn uitgebreid met een Addendum met uitwerkingsafspraken, in lijn met de landelijke Handreiking die hiervoor is opgesteld. Dit is formeel op 14 februari 2014 in het ROAZ vastgesteld. Daarnaast is de registratielijst (Excellijst) aangepast, opdat deze automatisch kan worden ingelezen door de gemeente, voor het geautomatiseerde verwantenmatchingsproces. Ook is een procesbeschrijving voor het Actiecentrum GHOR opgesteld.

In december is vervolgens een grote multidisciplinaire ‘stresstest' georganiseerd, waaraan de Actiecentra van de GHOR, Politie en de gemeente (Centraal Registratie en Informatie Bureau) in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland meededen. Het Actiecentrum GHOR heeft hierbij uitermate goed gefunctioneerd. Verbeterpunten liggen met name bij het vergroten van technische kennis van het automatisch inlezen bij de gemeente en bij het procesmanagement. Bij de test werden de ziekenhuizen nagespeeld, dus dat is buiten de test gelaten. Voor de GHOR is het belangrijk dat de uitwisseling van informatie bij een echt incident net zo soepel loopt als bij deze test - en als bij het treinincident in 2012. Daarvoor is het belangrijk dat de afspraken, gemaakt met de ziekenhuizen, bekend zijn bij het bestuur, de ZiROP-coördinatoren én op de SEH's.