Ziekenhuizen

Convenanten Ziekenhuizen Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland

SEH VUmcDit convenant heeft als onderwerp en doel het vastleggen van afspraken tussen het ziekenhuis en de Directeur Publieke Gezondheidover de voorbereiding op en uitvoering van de geneeskundige hulpverlening in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing, en daarmee ook uitvoering te geven aan de wettelijke opdracht.