Ziekenhuizen

Met de ziekenhuizen in de regio Amsterdam-Amstelland is per ziekenhuis een convenant afgesloten.

SEH VUmc

Dit type convenant heeft als onderwerp en doel het vastleggen van afspraken tussen het ziekenhuis en de Directeur Publieke Gezondheid over de voorbereiding op en uitvoering van de geneeskundige hulpverlening in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing, en daarmee ook uitvoering te geven aan de wettelijke opdracht.